Konsult 2023, September

Kalibreringen av förbränningsmotorer avgör hur de kommer att fungera

Kalibreringen av förbränningsmotorer avgör hur de kommer att fungera

Motorkalibrering består av att konfigurera motorn för att uppfylla miljöstandarder för minskning av giftiga gaser, minskad bränsleförbrukning, dynamisk prestanda och maximal energieffektivitet

De bästa oscilloskoptesterna för dem som börjar arbeta med det här verktyget

De bästa oscilloskoptesterna för dem som börjar arbeta med det här verktyget

Om du är ny inom oscilloskopvärlden måste du undra vad du kommer att göra med förvärvet av den här utrustningen och vad är fördelarna för din verkstad, vet sex huvudtester

Ny teknik tillämpad på Otto-cykelmotorer: funktionsprincip och särdrag

Ny teknik tillämpad på Otto-cykelmotorer: funktionsprincip och särdrag

Vi kommer att presentera några tillämpningar av elektroniken inbäddad i Otto-cykelmotorer för att visa deras funktion och på så sätt hjälpa reparatörer att utföra diagnoser snabbt och självsäkert

Vad är bensin, hur produceras detta bränsle och vilka typer är tillgängliga

Vad är bensin, hur produceras detta bränsle och vilka typer är tillgängliga

Ett av de viktigaste bränslena som används i de flesta fordon är bensin, i den här artikeln kommer vi att ta upp från dess produktion till slutkonsumenten, såväl som de typer av bränsle som finns på marknaden

Luftdynamik och tryck kan säga mycket om hur en förbränningsmotor fungerar

Luftdynamik och tryck kan säga mycket om hur en förbränningsmotor fungerar

Luft är ett av huvudelementen för driften av förbränningsmotorer, dess sammansättning, blandad med bränslen, producerar energi till motorer genom förbränning

Ursprung och utveckling av Otto-cykelförbränningsmotorer

Ursprung och utveckling av Otto-cykelförbränningsmotorer

Vi kommer i den här artikeln att berätta lite om historien om förbränningsmotorer, sedan deras skapelse och deras huvudelement, liksom de är nuförtiden

Utveckling och tillämpning av det elektroniska insprutningssystemet i OTTO-cykelmotorer

Utveckling och tillämpning av det elektroniska insprutningssystemet i OTTO-cykelmotorer

Det elektroniska insprutningssystemet utvecklades för några decennier sedan och kom att ersätta den gamla förgasaren. Startade på 80-talet och förbättrades på 90-talet, det revolutionerade motorerna och ökade deras effektivitet

Kontroll av motorsynkronismen genom att analysera signalen från rotations- och fassensorerna

Kontroll av motorsynkronismen genom att analysera signalen från rotations- och fassensorerna

I den här artikeln kommer vi att presentera en analysteknik som avsevärt kommer att hjälpa reparatörer när de kontrollerar tidpunkten för motorn, oavsett om det är en kamrem eller kedja

Användning av motoranalysatorn för diagnos av VVTs variabla ventiltidssystem

Användning av motoranalysatorn för diagnos av VVTs variabla ventiltidssystem

Vi kommer att se detaljerna om VVT-systemets funktion, arbetsprincip, komponenter och särdrag, praktisk tillämpning av ett MTPRO-analysatorskript för att verifiera detta systems funktion

Defekt löst med tillämpning av industriell metodik och anpassad för användning i verkstaden

Defekt löst med tillämpning av industriell metodik och anpassad för användning i verkstaden

Med tillämpningen av Ishikawa-metoden och FMEA, som ofta används inom industrisektorn, var det möjligt att hitta defekten och lösa den, vi kommer att dela denna erfarenhet med dig som reparatör som står inför dagliga utmaningar

Hur man testar hjulhastighetssensorn (induktiv) med Picoscope-oscilloskop

Hur man testar hjulhastighetssensorn (induktiv) med Picoscope-oscilloskop

Syftet med detta test är att utvärdera funktionen hos en induktiv hjulhastighetssensor för ett låsningsfritt bromssystem (ABS) baserat på dess utspänningsamplitud och frekvens

Fordonsdiagnostik med motoranalysator: Tillämpning, fördelar och fördelar

Fordonsdiagnostik med motoranalysator: Tillämpning, fördelar och fördelar

Vi kommer att visa tillämpningen av motoranalysatorn vid diagnos av fel och dess betydelse i verkstaden om det mest moderna när det gäller identifiering av fel i fordons elektromekaniska system

Läsning och tolkning av det elektroniska injektionssystemets driftsstrategier

Läsning och tolkning av det elektroniska injektionssystemets driftsstrategier

I artikeln kommer vi att ta upp ett mycket relevant ämne för yrkesverksamma som arbetar med det elektroniska injektionssystemet, särskilt de som diagnostiserar komplexa fel i detta system

Flytad motor är fallstudien av Hyundai HB20 utrustad med en 1,0-liters trecylindrig motor

Flytad motor är fallstudien av Hyundai HB20 utrustad med en 1,0-liters trecylindrig motor

Lär dig hur du utför en analys med informationsstandardiseringsverktyg för att komma till grundorsaken till ett fel, med hjälp av verktyg som ISHIKAWA, skanner, oscilloskop och givare

Fordonsdiagnostik i sex steg som definierar defektidentifieringsprocessen

Fordonsdiagnostik i sex steg som definierar defektidentifieringsprocessen

I den här artikeln kommer vi att presentera stegen eller stegen för att utföra bildiagnosen, förutom att visa en fallstudie för att exemplifiera tillämpningen av denna metodik, som är grundläggande i verkstaden

Oscilloskop i praktiken: Två fall som bevisar dess effektivitet vid bildiagnos

Oscilloskop i praktiken: Två fall som bevisar dess effektivitet vid bildiagnos

För att öka din kunskap kommer vi att visa dig några strategier som kommer att förbättra din diagnos, öka produktiviteten, minska avkastningen och säkerställa god lönsamhet för din verkstad

Lås upp din diagnos i åtta steg enligt det operativa flödesschemat

Lås upp din diagnos i åtta steg enligt det operativa flödesschemat

I den här artikeln kommer vi att visa det operativa flödesschemat för diagnos och instrumentering, de grundläggande delarna för att låsa upp din diagnos och en översikt över de åtta stegen för en snabb och effektiv diagnos

Avancerad fordonsdiagnostik: Tillämpning av den diagnostiska triaden

Avancerad fordonsdiagnostik: Tillämpning av den diagnostiska triaden

I den här artikeln denna månad kommer vi att presentera den praktiska tillämpningen av diagnostriaden för att identifiera fel i ett fordon som har hållit många reparatörer vakna på natten

Fordonssäkerhet och skydd - Security Gateway och SAEJ2534-protokoll

Fordonssäkerhet och skydd - Security Gateway och SAEJ2534-protokoll

Under de senaste åren har bristen på säkerhet i interna fordonssystem gjort det möjligt för moderna bilar att attackeras av hackare via deras kommunikationsnätverk

Fordonsdynamik: Däcket är huvudkomponenten i ett fordon som interagerar med vägen

Fordonsdynamik: Däcket är huvudkomponenten i ett fordon som interagerar med vägen

Ett fordons prestanda påverkas huvudsakligen av däckens egenskaper, som påverkar väghållning, dragkraft, körkomfort och bränsleförbrukning

Energieffektivitet i fordon – kontrollplan för att minska växthuseffekten

Energieffektivitet i fordon – kontrollplan för att minska växthuseffekten

Bränsleförbrukning är för närvarande en stor realitet i våra dagliga liv, och dess försämring bidrar direkt till miljön genom att öka föroreningarna och bidra till att öka växthuseffekten

Typer av elektriska signaler inom fordonsdiagnostik genererade av sensorer och ställdon

Typer av elektriska signaler inom fordonsdiagnostik genererade av sensorer och ställdon

Låt oss börja med definitionen av termen "signal". Vad skulle vara ett tecken? Signal är vilken våg som helst som bär information. En TV-, radio- eller internetsignal bär mycket data under en viss tidsram

Vikten av teknisk litteratur i utövandet av bildiagnostikstrategier

Vikten av teknisk litteratur i utövandet av bildiagnostikstrategier

Användningen av en multimeter eller oscilloskop som diagnosverktyg kompletteras med teknisk information om fysiska och elektriska storheter och elektriska diagram, vilket bidrar till reparationsarbetet

Guide för att utföra avancerad bildiagnostik med oscilloskop vid fordonsreparation

Guide för att utföra avancerad bildiagnostik med oscilloskop vid fordonsreparation

Jag fick många e-postmeddelanden och meddelanden från reparatörer med tvivel om vilken oscilloskopmodell som skulle vara lämplig för bilbruk, typer av tillbehör eller till och med om vissa typer av konfigurationer

Hur man använder tryckgivaren för att analysera en möjlig katalysatorblockering

Hur man använder tryckgivaren för att analysera en möjlig katalysatorblockering

Att använda en tryckgivare i tändstiftshålet kommer att förbättra din analys av avgasblockering orsakad av katalysatorn, vilket orsakar felaktig motordrift

Fordonsgivare, vad du bör veta för att använda det här verktyget i din verkstad

Fordonsgivare, vad du bör veta för att använda det här verktyget i din verkstad

Fordonsgivare är arbetsverktyg som alla andra diagnostiska verktyg för fordon, som reparatören använder enligt sin komponentfeldiagnosstrategi

Teknisk analys av Beetle 2013 - ingen prestanda även med motorn på högt varvtal - Del 2

Teknisk analys av Beetle 2013 - ingen prestanda även med motorn på högt varvtal - Del 2

I en annan fallstudie kommer vi att demonstrera tillämpningen av metoder och verktyg med ett oscilloskop, skanner och givare för att identifiera fel i funktionen hos komponenter i injektionssystemet

Begränsningar av kunskap och utrustning, övervinn dessa blockeringar och lås upp din diagnos

Begränsningar av kunskap och utrustning, övervinn dessa blockeringar och lås upp din diagnos

I denna månads artikel kommer vi att presentera några blockeringar som i hög grad hindrar mekaniker när de utför en feldiagnos, vilket genererar slöseri med tid och kundmissnöje

Applicering av relativ kompression och givare i V8-motorer

Applicering av relativ kompression och givare i V8-motorer

I den här artikeln kommer vi att presentera på ett didaktiskt sätt tillämpningen av relativ kompression samt användningen av tryckgivare för att diagnostisera förbränningsfel i 8-cylindriga V-motorer

Att fixa bilen – den största utmaningen är att diagnostisera defekten som måste åtgärdas

Att fixa bilen – den största utmaningen är att diagnostisera defekten som måste åtgärdas

Det spelar ingen roll bilens modell eller år, för var och en som kommer in i verkstaden kan kräva maximal kunskap av reparatören och detta blir svårare när kunden inte har mer tålamod och pengar

Analys av grenrörets trycksensor (MAP) och givare i fordonsdiagnostik

Analys av grenrörets trycksensor (MAP) och givare i fordonsdiagnostik

I denna månads artikel kommer vi att se hur man utför en kombinerad analys av MAP-grenrörets trycksensorsignaler och givare för att lösa olika problem som orsakar motorfel

Användning av etanolsensorn som ett diagnostiskt verktyg tillsammans med oscilloskopet

Användning av etanolsensorn som ett diagnostiskt verktyg tillsammans med oscilloskopet

Bland färdigheterna hos en reparatör är kunskapen om bränsleinsprutningssystem och komponenternas funktion, så att du kan diagnostisera och reparera mer exakt

Teknisk analys av Beetle 2013 - ingen prestanda även med motorn på högt varvtal - Del 1

Teknisk analys av Beetle 2013 - ingen prestanda även med motorn på högt varvtal - Del 1

I en annan fallstudie kommer vi att demonstrera tillämpningen av metoder och verktyg med ett oscilloskop, skanner och givare för att identifiera fel i funktionen hos komponenter i injektionssystemet

Hur man identifierar defekter med hjälp av det avancerade fordonsdiagnossystemet

Hur man identifierar defekter med hjälp av det avancerade fordonsdiagnossystemet

I den här artikeln kommer vi strategiskt att presentera de möjliga orsakerna till de placerade defekterna, med hjälp av en fallstudie för att underlätta inlärning för att snabbt identifiera denna oönskade defekt

Fallstudie med användning av givare i en motor med låg prestanda

Fallstudie med användning av givare i en motor med låg prestanda

I den här studien kommer vi att använda några givare för att lösa orsak och verkan i ett fordon, genom att tillämpa en analysmetod för att identifiera orsaken till defekten på ett mer självsäkert sätt

Elektroniskt motorhanteringssystem: självanpassning, självdiagnos och lärande

Elektroniskt motorhanteringssystem: självanpassning, självdiagnos och lärande

I denna månads artikel kommer vi att analysera några funktioner och funktioner som motorhanteringscentret måste anpassa till de förändringar som sker i motorn under dess användning

Fordonsdiagnostik med oscilloskop med BSM-komponentstrategin

Fordonsdiagnostik med oscilloskop med BSM-komponentstrategin

Hej reparatörsvänner! I den här artikeln kommer vi att presentera en diagnostisk strategi som kan användas för att identifiera fel i olika system, sensorer och ställdon

Hur du ökar dina garageintäkter med rättvis och korrekt bildiagnos - Del 1

Hur du ökar dina garageintäkter med rättvis och korrekt bildiagnos - Del 1

I den här artikeln kommer vi att introducera några grundläggande principer så att du, kära reparatörsvän, kan öka lönsamheten för din verkstad genom att utöka din affärsvision bortom bilreparation

Givvandlare är det nya verktyget som används i analysmetoden för bilreparationer

Givvandlare är det nya verktyget som används i analysmetoden för bilreparationer

Givaren är en utrustning som möjliggör omvandling av en viss typ av energi såsom tryck, temperatur och annat, till en standardiserad elektrisk signal som bidrar mycket till diagnosen med precision

Kommunikationsnätverk: arkitektur, evolution, komponenter, egenskaper och diagnos

Kommunikationsnätverk: arkitektur, evolution, komponenter, egenskaper och diagnos

Vi kommer att introducera konceptet kommunikationsnätverk, deras komponenter och slutligen kommer vi att visa några mätpunkter för att göra det möjligt för reparatören att utföra kontroller av systemet och identifiera eventuella fel