2007 Honda Civic Si med oscillation på tomgång

Innehållsförteckning:

2007 Honda Civic Si med oscillation på tomgång
2007 Honda Civic Si med oscillation på tomgång
Anonim
Bild
Bild

DIAGNOS

Efter att ha märkt oegentligheten började reparatören planera de tester han skulle utföra för att verifiera orsaken till fordonets anomali. Efter att ha utfört detta viktiga steg började teknikern utföra testerna strikt efter sin handlingsplan.

Den första punkten på hans lista bestod av att utföra proceduren för att anpassa fordonsparametrarna genom skannern.

Utan att slösa tid, installerade diagnosverktyget i fordonets diagnoskontakt, men skannern kommunicerade inte med motorkontrollmodulen.

Med hjälp av sin erfarenhet försökte han komma in som om fordonet var utrustat med en 1,8l-motor, till sin glädje, genom denna strategi lyckades han komma åt centralen, men han kunde inte utföra parameteranpassningsproceduren.

Utan fler alternativ bad han sina kollegor på Forum Oficina Brasil om hjälp. Reparatören öppnade ämnet på plattformen och beskrev all information om fallet.

Den första reparatören som lämnade sitt bidrag betonade att det skulle vara intressant att försöka utföra proceduren med en annan skanner, och påpekade att om den ommappades så är det ett problem. Den andra reparatören frågade vilken skanner teknikern använde och föreslog att teknikern skulle koppla bort batteripolerna och röra vid varandra i 30 sekunder, och noterade att med denna procedur skulle fordonet återgå till perfekt funktion.

Den tredje reparatören som lämnade sin hjälp uppgav att han redan hade stött på liknande problem och att för att lösa en sådan situation räckte det med en provkörning på cirka 10 km och systemet skulle troligen anpassa sig och återgå till perfekt funktion.

Några kollegor skickade meddelanden till forumet och frågade om de redan hade löst problemet.

SOLUTION

Genom att läsa alla förslag från andra forummedlemmar bestämde sig teknikern för att börja med det enklaste och snabbaste att utföra.

Bland alla alternativen bestämde han sig för att börja med att testa fordonet. Efter att ha kört fordonet i 10 km fann han att fordonet inte längre hade felet, det vill säga att dess tomgångsvarvtal hade stabiliserats, med tillfredsställelse levererade teknikern fordonet till kunden med visshet om diagnosens självständighet.

Rekommenderad: